24 januar 2012

Lanserer nasjonal trepris

Barentshus Kirkenes Visjon – mulighetsstudie,
Arkitekt: LPO Arktiekter AS 

For å motivere utbyggere, arkitekter og byggherrer til å bruke mer tre får Innovasjon Norge og Trebasert Innovasjonsprogram i oppdrag å opprette en pris for "fremragende og nyskapende bruk av tre". Prisen skal deles ut årlig og er ment å honorere prosjekter og miljøer som bidrar til å øke oppmerksomheten om bruk av tre som et moderne, miljøvennlig byggemateriale.

Prisen er ett av flere tiltakspunkter knyttet til økt bruk av tre i den nylig framlagte landbruks- og matmeldingen (Meld. St. 9 Melding til Stortinget. Landbruks- og matpolitikken. Velkommen til bords) ble presentert av Lars Peder Brekk i et innlegg i forbindelse med tre- og arkitekturseminaret på Grüne Woche i Berlin.

 – Jeg håper en slik pris kan være motiverende for alle aktører i verdikjeden og at tiltaket kan bidra til at vi blir enda flinkere til å se nye muligheter for å bruke tre i varige bygningskonstruksjoner, sier Brekk.

Kriterier for prisen og prisens størrelse vil bli offentliggjort av Innovasjon Norge i løpet av vinteren 2012.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism