26 januar 2012

Regjeringskvartalets framtid

Regjeringskvartalets framtid er en blogg der administrasjonsminister Rigmor Aasrud inviterer til en åpen innspillsrunde om hvordan fremtidens Regjeringskvartal bør utformes. Her tar vi til orde for at regjeringsbygningene må bestå.
Regjeringsbygget, med Y-blokka til venstre.Foto: J. P. Fagerback/ Wikipedia
Regjeringen har besluttet at departementene i hovedsak skal være samlet i dagens regjeringskvartal. Hvordan man skal gå videre vil først bli avgjort etter at regjeringen har gjennomført en bred, åpen prosess der ulike parter skal få komme med innspill fram til 1. april 2012.

Les mer om bygningene i regjeringskvartalet.

Det skal nå gjennomføres en konseptvalgsutredning, som skal inneholde minst tre alternativer. Et alternativ vil være å bygge opp regjeringskvartalet slik det var før 22. juli. Det er også mulig å rive alle bygningene, men det er også flere mellomalternativer. 

I tillegg vil regjeringen at det legges frem alternativer som også rommer muligheten for å flytte Utenriksdepartementet og Miljøverndepartementet til regjeringskvartalet. Derfor vil det bli utarbeidet flere alternativer i den videre prosessen.
Dokumenter:
Regjeringskvartalet – Risiko- og sårbarhetsanalyse av teknisk infrastruktur, TEKROS (PDF)

Riksantikvarens brev (PDF)
Vedlegg til Riksantikvarens brev (PDF)

Politiets tilråding (PDF)

Statsbygg: Regjeringskvartalet - Føringer for videre arbeid (PDF)

Statsbygg rapport - Vedleggsamling:
Erfaringer fra andre land (Tyskland og England)

Samhandling og arbeidsformer
Fremtidens arbeidspladser i Staten, SIGNAL arkitekter aps, Danmark

Volumstudie
Regjeringskvartalet – volumstudier, Asplan Viak AS.

Psykologiske forhold
Psychological Aspects of Repairing or Rebuilding in the Aftermath of A Terror Attack, Dr. Jeffrey T. Mitchell, University of Maryland Baltimore County (PDF)

Arkitektur og kunst
Regjeringskvartalet etter 22.7.2011, Prof. Elisabeth Seip, AHO
Medieomtale (PDF)
Nøkkeltall for kostnader for rehabilitering og nybygg av regjeringskontorer, og for eiendomspriser i Oslo (PDF)

Faktaark - Departementenes lokalisering (PDF)

Faktaark: Statsbygg - Arbeidet i Regjeringskvartalet (PDF)

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism