03 august 2011

Bygningene i regjeringskvartalet

Her er det allerede tatt til orde for hvor viktig det er å gjenreise regjeringskvartalet i sin opprinnelige form. Onsdag 3. august vil Riksantikvaren ha første møte med Statsbygg om bygningene i regjeringskvartalet. Det må gjøres undersøkelser av bygningenes tilstand før Riksantikvaren kan være med i en diskusjon om bygningene når det gjelder eventuelt videre vern og istandsetting.

Arbeidet med verneplan for alle statlige eiendommer kom i gang i september 2002, med prosjektet «Statens kulturhistoriske eiendommer». Verneplanen som angår regjeringskvartalet (Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets landsverneplan) var godt i gang, men ingen av bygningene er vedtatt fredet. Nå er situasjonen dramatisk endret. For Høyblokka og andre bygg var det laget en nøktern registrering over bygningsmasse og alt innhold. Nå stiller Riksantikvaren planen i bero, og samarbeider med Statsbygg før en går videre med den.

Creative Commons Attribution 2.0 Generic License  by  alexao 

Regjeringsbygget, med Y-blokka til venstre.
Foto:  J. P. Fagerback/ Wikipedia
Statsbygg jobber videre med å sikre bygningsmassen i Regjeringskvartalet. Arbeidet som ble påbegynt forrige søndag pågår fortsatt. Sikringsarbeidet består av å rydde bygningsflater og sørge for å fjerne og rive løse materialer, samt å redusere risiko for eventuelle nedfallselementer fra vegger, tak og vinduer. Sikringsprosjektet har som første prioritet å sikre fasader, adkomst til bygningene og å redde ut verdier fra bygningene. Arbeidet er kommet et godt stykke på veg. Det mest kritiske sikringsarbeidet er utført, men området er fremdeles risikabelt å bevege seg i.

Kilde: Riksantikvaren

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism