06 desember 2011

Kullfyrt Kina tar snart igjen USAs CO2-utslipp

Kyoto-protokollen har en bestemmelse som sier at utviklingsland ikke er bundet til utslippsmålene i avtalen. Begrunnelsen i avtalen er at de, i motsetning til de industrialiserte landene, ikke er skyld i karbonforurensingen i atmosfæren, som er årsaken til klimakrisen.

Foto: eutrophication&hypoxia

Utviklingsland fortsetter å bruke dette argumentet i Durban, og viser til de historiske utslippene. Det internasjonale energibyrået, IEA, mener at dette er iferd med å bli direkte feil.

IEA har laget en oversikt over samlede utslipp fra 1900-2009 - altså 109 år, og deretter en prognose for utslipp fra 2010 til 2035:Prognosen viser at frem til 2009 er USA den desidert største utslippsnasjonen. Fra 2010 til 2035 vokser imidlertid utslippene til Kina så raskt at 100 års amerikansk utslipp er tatt igjen.

Kilde: DN.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism