28 juni 2012

Oslo vil prioritere høyhastighetstog til utlandet

En høyhastighetsbane som vil redusere avstanden mellom Oslo og København til to og en halv time kan være på plass i 2025 til en pris rundt hundre milliarder kroner. Visjonen presenteres gjennom «The Scandinavian 8 million city», et samarbeid mellom 14 kommuner og fylker i korridoren Oslo-København.

- Tanken er å knytte sammen hele denne regionen på alle måter, og da er velfungerende kommunikasjoner helt avgjørende, sier Floire N. Daub til Aftenposten.no.

Utspillet må ses i sammenheng med høringsfristen for Nasjonal transportplan, som går ut i disse dager.
Oslo og Akershus kommer med dette med et forslag om å prioritere en høyhastighetsbane ut av landet foran baner mellom de største norske byene. Vestlendingene vil derimot bruke pengene i Norge først.

- For oss på Vestlandet er det aller viktigste å ha en sikker helårsbane som garanterer at gods og personer kan komme til Oslo i løpet av fire timer. Deretter kommer en veiforbindelse som er sikker hele året. Husk at vi er den regionen i Norge som står for den største verdiskapningen og den største eksporten, sier byrådsleder Monica Mæland (H) i Bergen til Aftenposten.no.

Kilde: Aftenposten

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism