10 juli 2012

Dårlig luft i norske byer

Luftkvaliteten i flere store norske byer er nå så dårlig at den forårsaker betydelige helseproblemer, og i verste fall kan luftkvaliteten bli enda verre i årene som kommer. Særlig NO2 utgjør en helsemessig risiko, idet gassen forårsaker økt sykelighet og dødelighet for personer med hjerte-karsykdommer og lungesykdommer. Frem til i dag har man tillatt langt høyere NOX-utslipp fra dieselbiler enn fra bensinbiler, men i 2014 blir det innført strengere krav til NOX i hele EØS-området.

Beregninger utført av NILU for Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) i 2011 viste at luftkvaliteten i Oslo i 2025 vil bli enda verre, hvis utviklingen i personbilsalget fortsetter som i dag.

Dialog med myndighetene I 2007 ble det innført en avgiftsendring som gjorde dieselbiler mer attraktive, fordi de har lavere utslipp av klimagassen CO2 enn bensinbiler. I 2011 la Regjeringen fram et nytt forslag til endring i drivstoff - avgiftene, men denne gangen kom endringen etter et stort møte der både NILU, Helsedirektoratet, Klima- og forurensningsdirektoratet, Transportøkonomisk institutt, NAAF og kommunesektoren hadde dialog med statssekretærene fra de berørte departementene.

Kilde: Norsk institutt for luftforskning

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism