13 august 2013

Dyr elbilmoro

Innmaten i en Tesla Model S. Foto: Oleg Alexandrov
Overgang fra bensin til elbil fører til reduserte utslipp av CO2, men reduksjonene er ikke nødvendigvis så mye å skryte av. SSB-forsker Bjart Holtsmark anslo i fjor at med en årlig kjørelengde på 7500 kilometer vil utslipp av C02 reduseres med 600 kilo per år. Denne reduksjonen koster imidlertid 80.000 kroner.

Gitt en kvotepris i EU på 60 kroner per tonn, ville staten i teorien kunne oppnådd mye større utslippsreduksjoner ved å kjøpe kvoter for det samme beløpet. Siden Holtmarks artikkel ble skrevet er kvoteprisen nær halvert, hvilket gjør at en kunne fått kvoter tilsvarende et par tusen tonn for 80.000,- kroner. Det sier nok også sitt om hvor dårlig kvotesystemet fungerer, i alle fall så langt, men det gjør samtidig eblilregnestykket enda mindre hyggelig.

En annen SSB-forsker, Geir H. Bjærtnes, har i en studie som ble publisert i mai regnet på den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av den norske elbilpolitikken. Også han konkluderer med at politikken bare ville være samfunnsøkonomisk lønnsomt dersom elbilen ble beskattet på linje med andre biler, også når kostnaden med økte klimautslipp tas i betraktning.

Kilde: DN.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism