11 november 2013

Energi tas med i klimaforhandlingene

I forbindelse med at årets FN-toppmøte om en global klimaavtale starter i Warszawa mandag er for første fornybar energi og energieffektivisering som klimatiltak reelt på forhandlingsbordet.

– Mange vil nok bli overrasket over at energi ikke har vært et tema tidligere, siden to tredjedeler av utslippene kommer fra energisektoren, sier generalsekretær i WWF-Norge, Nina Jensen, til NRK Dagsnytt.

I dag kommer 9,7 prosent av verdens energiforsyning fra fornybar kraft. WWFs målsetting er 25 prosent forsyning fra ren fornybar energi innen 2020 og 45 prosent innen 2030. Dette vil sikre en langsiktig bane mot hundre prosent fornybar energi til alle i 2050.

– Noen land mener at forhandling om ren energi dytter byrden over på fattige land, mens det er de rike landene som har det historiske ansvaret for klimagassutslipp. Men da ignorerer de samme landene de utallige bonuseffektene ren energi vil kunne ha spesielt for fattige folk i fattige land, sier klimarådgiver i WWF-Norge, Inga Fritzen Buan.

Ren energi kan sikre strøm til mange av de omlag 1,6 milliarder menneskene som i dag ikke har det.

– Smart og ren energibruk er effektive og lønnsomme klimatiltak som vil ha enorm positiv effekt på utvikling, fattigdomsreduksjon, folkehelse, kvinner og barns hverdag, grønne arbeidsplasser og bevaring av biologisk mangfold, sier Buan og trekker blant annet frem hvordan moderne kokeapparater eliminerer forurensing fra innendørs matlaging over åpen ild. Hvert år dør flere mennesker i Afrika av slik forurensing enn av malaria og aids tilsammen, ifølge FN.

I strategien fra Klima-og miljøverndepartementet påpekes det at ren energi kan gi «betydelige, raske utslippsreduksjoner». Det kan skje gjennom å utnytte såkalte internasjonale felles initiativ for produksjon av fornybar energi, samt for redusert avskoging, reduserte utslipp av kortlivede klimapådrivere, fjerning av fossilsubsidier, og styrking av karbonmarkedet.

Kilde: WWF Norway

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism