12 november 2013

Verdens energimarked i stor endring

Forandringene, inkludert vekst i fornybar energi, vil forsterke forskjellene i energikostnadene mellom forskjellige regioner i verden. IEA mener også at utslippsmengden av klimagasser vil fortsette å stige og drive temperaturen i verden videre opp.

Oppsvinget for skiferolje og skifergass i USA har allerede rystet oljemarkedet. Sammen med økt etterspørsel fra Kina, India og Midtøsten vil dette trolig omforme oljemarkedet. IEA bemerker at prisen på naturgass i USA er en tredel av prisen EU-land betaler og bare en femdel av prisen i Japan.

Kilde: DN.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism