15 juli 2014

Stor forskjell på økologisk og ikke-økologisk frukt og grønnsaker

Foto: Elina Mark
Vitenskapskomiteen for mattrygghet presenterte i slutten av april en sammenligning av økologisk og konvensjonell mat og matproduksjon som ikke påviste noen positiv helseeffekt av økomat. Mange stilte seg tvilende til konklusjonene, og nå kommer en  ny internasjonal studie som konkluderer med at det er stor forskjell på økologisk og ikke-økologisk frukt og grønnsaker.

Totalt har forskerne gjennomgått 343 vitenskapelige fagfellevurderte artikler der økologisk frukt eller grønnsaker er blitt sammenlignet med det som er konvensjonelt dyrket. Ifølge  studien har de økologiske produktene opptil 69 prosent høyere innhold av viktige antioksidanter enn det som er konvensjonelt dyrket.

Når det gjelder tungmetaller var for eksempel innholdet av kadmium, som kan føre til en rekke alvorlige sykdommer, blant annet flere krefttyper, nesten 50 prosent lavere i økologiske grønnsaker.

Kilde: DN.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism