05 september 2014

Alt gammelt er ikke «skit»

Vi tenker ofte ikke over at Trondheim har nesten like mange bygninger i jugendstil som Ålesund. Den ett hundre år gamle bygningen er et viktig historisk byggverk i Trondheim som jugendby.

Byantikvaren mener at Elgeseter gate 30b har «høy antikvarisk egenverdi», men en 64 år gammel reguleringsplan sier at den og de to øvrige gårdene må bort fordi trafikken skal frem. Planen ble til i en tid da hensynet til bilismen var større enn hensynet til historiske og miljømessige verdier.

Ikke minst burde byens planleggere ha lært en lekse av historien til Bakklandet og Møllenberg, slik tre arkitekter før helgen påpekte i en kronikk. Det er i dag vanskelig å tenke seg Trondheim uten de særpregede, vakre bydelene som en gang skulle rives for å gi plass til firefelts motorvei. Takket være et sterkt folkelig engasjement, gjorde politikerne helomvending. Den karakteristiske trehusbebyggelsen ble bevart.

Kilde: adressa.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism