19 desember 2014

Bør vi betale folk for å sykle?

Oslo kommune har fått en egen sykkelstrategi, og jobber for å få flere til å bytte bil med sykkel. Samfunnet tjener stort på at folk sykler. Transport med bil har derimot en rekke kostnader, blant annet luftforurensning, som gjør verdien i samfunnsregnskapet negativ i kroner per kilometer:

Tall fra Oslos sykkelstrategi

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism