11 mai 2015

God retning på ny bil-politikk

Regjeringspartiene foreslår høyere bilavgifter basert på utslipp av co2 og NOx, mens de viktigste elbilfordelene fredes foreløpig.  Regjeringen og støttepartiene har blitt enige om nye bilavgifter og noen endringer i elbilordningen. Alle detaljer er ikke klare, men partiene skriver at avgiftssystemet skal drive den teknologiske utviklingen i en mer klima- og miljøvennlig retning. De lover også at avgiftene skal favorisere nullutslippsbiler og bidra til å oppfylle EUs klimamål.

– De overordnede prinsippene er svært gode. Jeg er glad for at regjeringen støtter tanken om forplikte seg overfor EU. Når regjeringen sier at bilene skal ta sin rettmessige andel av disse utslippskuttene, tilsier det egentlig at virkemidlene må forsterkes. Her må man ikke bare gasse på, men watte på, med virkemidler! Fossil-bilene og hybridbilene som selges i dag vil fortsatt være på veien i 2030. Overgangen til nullutslippsbiler må skje nå, vi kan ikke slappe av ett sekund, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Transport utgjør en tredjedel av utslippene utenfor industrien. Disse utslippene skal kuttes med 40 prosent før 2030, og biltrafikken vil måtte ta en stor del.

– Disse virkemidlene virker. Derfor skal vi fortsette med avgifter på det som er galt. Det er ikke riktig når Frp sier at dette forslaget bare inneholder gulrøtter. Det blir også dyrere å forurense, og det er jeg glad for at Frp er med på, sier Hauge.

Han aksepterer at det etter hvert blir faset inn en årsavgift for elbiler, men er skeptisk til at regjeringen sier at de vil se på engangsavgiften.

– Det må ikke fases inn noen engangsavgift på elbiler, med mindre det samtidig kommer kraftige avgiftsøkninger på fossilt drivstoff. Dersom differansen blir for liten, klarer vi ikke å nå disse målene, sier Hauge.

Han er også undrende til at regjeringen vil gjøre om momsfritaket til en tilskuddsordning, eventuelt med en øvre grense.

– Dette kan dreie seg om prinsipprytteri fra finansdepartementet. Men det kan også være noe den etablerte bilindustrien har argumentert for, fordi de har mindre og billigere biler enn f.eks Tesla. Men de dyreste bilene må også være en vesentlig del av dette for at teknologien skal gå fremover. Men vi skal sette oss ned med politikerne og forklare hvorfor dette er nødvendig. Jeg tror vi har gode nok argumenter til å vinne den runden også, sier Hauge.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism