21 september 2015

EU med felles klimamål for 2030


Foto: NASA
EUs miljøvernministre lagt fram sine mål for Klimakonferansen i Paris i desember.

- Jeg er spesielt fornøyd med at EU i dag formelt har ønsket velkommen Norges intensjon om å oppfylle klimamålene for 2030 sammen med EU, sier Tine Sundtoft. EUs anerkjennelse gir et viktig signal til det internasjonale samfunnet om hvordan EU og Norge vil oppfylle sine klimamål for 2030, sier klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft.

Norge har før klimamøtet i Paris spilt inn et mål om å redusere utslippene med minst 40 prosent i 2030 sammenlignet med 1990. Vi har også gitt uttrykk for at vi ønsker å oppfylle dette utslippsmålet sammen med EU. Dette reflekterer vår nære tilknytning til EU på klimaområdet, og vil bidra til det bredere internasjonale samarbeidet om klimaløsninger.

Det er også en bekreftelse for næringsliv og industri om hvordan Norge og EU vil arbeide sammen med å omstille Norge og Europa til lavutslippssamfunn. En løsning med felles oppfyllelse sammen med EU vil kunne gi større muligheter for norske bedrifter som kan levere nye løsninger inn i det grønne skiftet, som er i gang både i Norge og i EU.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism