10 juni 2016

Fremtidens energimarked – ifølge Statoil

I den årlige rapporten Energy Perspectives forsøker Statoil å fremskrive hvordan verdens energimarkeder vil se ut fremover.  I 2040 ser de for seg at 9 av 10 biler er elektriske eller har hybridmotor. Sol og vind står for 40 prosent av strømproduksjonen, men olje og gassproduksjonen er likevel bare litt lavere enn i dag.

– Alle scenariene viser at det er et stort behov for investeringer i alle energiformer frem mot 2040, både ny fornybar energi, men også olje og gass. Selv med rask økning i ny fornybar energi vil etterspørselen etter olje og gass bare være litt lavere enn dagens nivå i 2040, sier Statoils sjeføkonom Eirik Wærnes i en pressemelding.

Ett av scenariene viser hva som skal til for å nå målet om å begrense den globale oppvarmingen til maks to grader. Avgjørende for å nå togradersmålet er at kullforbruket reduseres kraftig, samtidig som man får en kraftig vekst i ny fornybar energi og et langt høyere tempo på energieffektivisering enn det man har sett så langt.

– Det krever en kraftig omlegging av verdens energi og klimapolitikk og en betydelig endring i teknologien vi bruker når vi bruker og produserer energi, sier Wærness.

Her er noen av de endringene Statoil ser for seg:

  • 9 av 10 biler som selges i 2040 må være elektriske eller ha hybridmotor
  • Sol og vind må stå for 40 prosent av verdens elektrisitetsproduksjon, mot 5 i dag.
  • Kraftig økning i energieffektivisering
  • Karbonfangst- og lagring rulles ut fra 2020-tallet og håndterer 7 prosent av verdens energirelaterte klimagassutslipp i 2040
  • Kraftig nedgang i kull, svak nedgang i olje og gass
  • Verdens energibehov flater ut og faller svakt fra 2020, til tross for at vi blir rikere og befolkningen øker.

Oljeanalytiker Thina Saltvedt understreker at en sentral forutsetning for å regne med en fortsatt høy andel av olje og gass selv med et tograders-scenario, er at karbonfangst- og lagring kommer raskt på plass.

– Det er helt vesentlig for at fordelingen kan se slik ut, og det største usikkerhetspunktet med beregningene. Det forutsettes at karbonfangst er på plass allerede fra 2020. Det er bare fire år til, og teknologien er ennå ikke lønnsom og testet i stor skala, sier Saltvedt til Aftenposten.

Kilde: Aftenposten

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism