05 november 2016

50 år med oljen

I år er det 50 år siden boreplattformen Ocean Traveler gjennomførte den aller første letingen etter olje- og gass på norsk kontinentalsokkel. Torsdag var nær 400 gjester samlet i Oslo for å markere jubileet og "for å diskutere både fortid og framtid for Norges fortsatt viktigste næring", slik det beskrives på Regjeringens nettsider.


Alt avhenger av perspektivet selvfølgelig, og som Trine Eilertsen påpeker i Aftenposten er oljebransjen er befolket med teknologioptimister. Vi har utviklet umulig teknologi før, og vil selvsagt gjøre det igjen, er budskapet fra bransjen.

Klimautfordringene vil imidlertid kreve teknologiske sjumilssprang, samtidig som andre energikilder ha konkurrert bort deler av lønnsomheten i næringen. Utviklingen innen fornybar energi skjer så raskt at selv utskjelte IEA (Det internasjonale energibyrået) har sett seg nødt til å endre prognosene sine. De fonybare kildenes andel av elektrisitetsproduksjonen vil øke raskere enn først antatt. Fremdeles vil olje og gass spille en stor rolle i energiforsyningen fremover. Spørsmålet er hvor lenge. Næringen håper på både 50 og 100 år. Andre tror at knekkpunktet kommer lenge før.

Den viktigste erkjennelsen under bransjens seminar torsdag var kanskje at olje og gass utgjør vår viktigste kunnskapsbank, som SINTEF-sjef Alexandra Bech Gjørv sa det. Skal Norge overhodet snakke om kunnskapsforsprang, er det denne næringen som gjør at det finnes. Derfor er det grunn til å bli bekymret hvis flere velger bort realfag eller oljerelaterte studier nå. Det er avgjørende at en jevn strøm av unge tilegner seg kunnskap som stammer fra oljenæringen. Det er denne kunnskapen som i sterkest grad vil danne grunnlag for innovasjon og nye virksomheter. Oljeteknologi kan brukes på mange andre områder, for eksempel i medisinsk teknologi, og dette gir Norge en sterk fordel.


Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism