03 juni 2018

Energiforskningskonferansen 2018

Årets Energiforskningskonferanse i regi av Norges forskningsråd favner over mange områder, men av de mer fremtidsrettede var tematikken knyttet til offshore vindkraft. Så langt har ikke offshore vind tatt av, rett og slett fordi det finnes rimeligere alternativer.

Dette endrer seg midlertid raskt.

Under konferansen la Laura Cozzi fra Det internasjonale energibyrået (IEA) frem en ny rapport om havbasert energi.

Energibyrået skisserer to ulike scenarier for å vise hvordan offshore vindkraft kan vokse frem mot 2040. I forhold til et bærekraftscenario vil offshore vind i 2040 være en like stor industri målt i investeringer som offshore olje. Ifølge IEA-analysene vil offshore vind i Europa bli billigere enn vindkraft på land ganske snart og derfor en attraktiv teknologi.

Det hjelper dermed lite å se seg tilbake i dagens energimarked. Det kommer tydelig til uttrykk når Equinor tegner et fremtidsbilde der energikostnadene kan bringes ned til 40–60 euro/MWh, kun et drøyt tiår frem i tid. I Nordsjøen kan offshore vindparker kobles både til Storbritannia, Tyskland, Nederland og Skandinavia bli bygd i det neste tiåret for å erstatte store volum fossilkraft. Offshore vind kan dermed vise seg å bli avgjørende for å avkarbonisere kraftproduksjonen i store deler av verden, og samtidig representerer dette et stort markedsmessig potensial.


 1. 1 John-Arne Røttingen Energiforskningskonferansen 2018.pdf
  1 John-Arne Røttingen …018.pdf
 2. 2 Terje Søviknes Energiforskningskonferansen 2018.pdf
  2 Terje Søviknes Energi…018.pdf
 3. 3 Laura Cozzi Energiforskningskonferansen 2018.pdf
  3 Laura Cozzi Energifor…018.pdf
 4. 5 Magnus Korpås Energiforskningskonferansen 2018.pdf
  5 Magnus Korpås Energ…018.pdf
 5. 6 Catarina Naucler Energiforskningskonferansen 2018.pdf
  6 Catarina Naucler Ene…018.pdf
 6. 7 Chunming Rong Energiforskningskonferansen 2018.pdf
  7 Chunming Rong Ener…018.pdf
 7. 8 Bernt Bremdal Energiforskningskonferansen 2018.pdf
  8 Bernt Bremdal Energi…018.pdf
 8. 9 Jørgen Bjørndalen Energiforskningskonferansen 2018.pdf
  9 Jørgen Bjørndalen En…018.pdf
 9. 10 Karan Kathuria Energiforskningskonferansen 2018.pdf
  10 Karan Kathuria Ener…018.pdf
 10. 11 Hanne Rygg Energiforskningskonferansen 2018.pdf
  11 Hanne Rygg Energifo…018.pdf
 11. 12 Ingeborg Helland Energiforskningskonferansen 2018.pdf
  12 Ingeborg Helland En…018.pdf
 12. 13 Ole Martin Løvvik Energiforskningskonferansen 2018.pdf
  13 Ole Martin Løvvik En…018.pdf

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism