25 september 2019

Hvilket bidrag gir oljen, idag og i fremtiden?

Foto: catmoz
I en artikkel i Nettavisen går flere investorer og oljetopper til angrep på oljepolitikken til MDG.

Ofte synes det som om MDGs politikk fremstilles som om partiet vil avvikle oljenæringen umiddelbart, noe som ikke er riktig. Leser en programmet vil en se at MDG foreslår en utfasing av oljeindustrien, noe som virker fornuftig. Så kan vi diskutere hvor raskt og hvordan det best skjer. MDG synes å begynne i riktig ende, blant annet ved å foreslå at vi flytter subsidiene til leterefusjonsordningen over til annen virksomhet.

Leterefusjonsordningen er ikke så gammel som mange kanskje tror. Ordningen ble innført i 2005. Hensikten var å redusere inngangsbarrierer for nye aktører og for å legge til rette for samfunnsøkonomisk lønnsom leting. Ordningen gjør at staten tar 78 prosent (tilsvarende skattesatsen på oljeselskapenes overskudd) av regningen for oljeselskaper som leter etter olje uten å gå med overskudd. Fra 2005 til 2016 betalte staten nesten 109 milliarder i refusjoner til oljeleting.

Når MDG argumenterer for fjerning av denne ordningen vil det spare penger, samtidig som det på sikt vil bremse oljeletingen og utviklingen av nye felt. Dette er noe ganske annet enn bråstopp. Samtidig vil det frigjøres store verdier som i stedet kan brukes til å omstille og utvikle andre former for industri, f eks innen fornybar energi. Å bygge opp om en annen industri enn akkurat oljeleting virker både fornuftig og fremtidsrettet.

Vi tjener fremdeles mye penger på olje, men det eneste sikre er vel at vi vil tjene mindre i fremtiden:

Så til Faktisk.nos gjennomgang av inntekter fra blant annet oljenæringen:

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism