15 november 2019

Klimagassutslippene har aldri vært høyere


Klimagassutslippene har aldri vært høyere enn i 2018, og en ser ingen tegn til at utslippene skal gå ned før 2040, ifølge Det internasjonale energibyrået og deres World Energy Outlook.

Det ser rett og slett ikke bra ut. Økningene i utslippene var på hele 1,9 prosent, noe som er den høyeste økningen siden 2013. IEA ender dermed med et hovedscenario der de ser for seg en kommende, global temperaturøkning på 2,7 grader. Dette er i tilfelle dårlig nytt, gitt Parisavtalens mål om å holde temperaturøkningen godt under to grader.Nå skal det sies at IEA også tidligere har blitt kritisert for nærmest systematisk å undervurdere fremveksten og betydningen av fornybare energikilder. Men rapporten viser uansett at økonomisk vekst og flere mennesker på jorden gjør at de forsøkene som faktisk blir gjort for å redusere utslippene ikke monner. Det er også mange paradokser på energiområdet, noe som gjenspeiler økonomisk og politisk betydning. For eksempel er de globale subsidiene av fossile energikilder fremdeles mer enn dobbelt så store som subsidiene som blir gitt til fornybare energikilder og til tiltak som fremmer fornybar energibruk.

Litt optimisme er det likevel å spore. IEA tror nemlig utslippene frem mot 2040 vil øke med mindre fart, sammenlignet med økningene siden 2010: Men verden er ikke fullt svært langt fra å nå de målene som ble vedtatt i Parisavtalen. Ifølge denne avtalen sikter en mot å begrense global oppvarming til under to grader, og jobbe for å holde den ned mot 1,5 grader.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism