04 oktober 2017

Misvisende IEA-rapport

Det internasjonale energibyrået, IEA, har lenge blitt kritisert for å undervurdere veksten i fornybar energi. Årets rapport om fornybar energi oppsummerer imidlertid fjoråret slik:
  • Ny solenergi vokste med 50 prosent, og vokste for første gang mer enn kull.
  • Installert effekt av solenergi nådde 74 gigawatt. 
  • Fornybar energi sto for to tredjedeler av all ny kraft, nær 165 gigawatt. 
IEA venter nå at fornybar energi vil vokse med 1000 gigawatt innen 2022. Det tilsvarer halvparten av den nåværende kapasiteten på kull, noe det tok 80 år å bygge ut. Fornybar energi øke sin andel av kraftproduksjonen fra 24 til 29 prosent innen fem år, ifølge IEAs estimater.IEAs anslag innebærer i realiteten en ganske kraftig nedgang i ny installert solstrøm frem til 2022, ifølge Erik Sauar, som investerer i solteknologiselskaper.  Sauar viser til at rapporten anslår at det skal installeres 438 gigawatt solenergi på seks år mens markedet kun i inneværende år ligger an til å installere nærmere 100 gigawatt.I tillegg mener Sauar at IEA grovt underestimerer solenergi fra frittstående anlegg.

– De spår at 70 millioner mennesker i Afrika og Asia vil få tilgang til enkel solstrøm fra frittstående anlegg de neste seks årene. Det tallet kan du antagelig multiplisere med ti til 700, sier Sauar til Dagens Næringsliv.

– IEA har bommet fatalt så mange ganger, at det er vanskelig å tro at det ikke er med vilje, mener Bjørn Thorud, seniorrådgiver i Multiconsult. Han konstaterer at IEA nok en gang legger til grunn det laveste scenarioet for vekst i solenergi, som betyr at de venter en nedgang i installerte solpaneler fra i år til 2022.

Michael Liebreich i Bloomberg New Energy Finance, viser til at IEA i fjor anslo at solenergikapasiteten vil flate ut på rundt 50 gigawatt frem til 2040.

– Bare ett år etter, ligger det an til at det vil bli installert 90 gigawatt,
skriver Liebreich, og mente at IEAs anslag for vindkraft var enda verre da de i fjor ventet installert 40 gigawatt i året frem til 2040, mens det allerede i år ligger an til 60 gigawatt.
Kilde: DN.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism