19 april 2020

Betydelig global effekt av norsk elbilpolitikk

Foto: pxfuel.com

Klimaeffekten av de norske elbiltiltakene er svært stor, også utenfor Norge. Den starthjelpen som salget i Norge har bidratt til har medført lavere priser og dermed høyere salg i andre deler av verden, ifølge beregninger fra DNV GL. En viktig årsak til at prisen for lithiumbatterier er redusert med nesten 90 prosent de siste ti årene, er det store elbil-salget i Norge.

Kilde: Bloomberg NEF
– Ny teknologi, som batterier, blir billigere jo flere man produserer. Da vil flere også i andre land velge å kjøpe elbil. Vi har foretatt beregninger som viser at de totale globale CO₂-utslippene i perioden 2010–2050 ville vært nær 400 millioner tonn høyere uten den norske elbilpolitikken, sier forskningsleder Sverre Alvik i DNV GL til Aftenposten.

DNV GL hr beregnet seg frem til at vi i Norge har 250.000 flere elbiler enn hva det ville vært uten myndighetenes elbil-politikk. Uten spesielle til tak ville trolig elbilandelen i Norge vært under 1 prosent, på linje med de fleste andre land.

Den særnorske elbilpolitikken kostet den norske staten 1500 kroner for hvert tonn CO2 som kuttes. De nye beregningene tyder imidlertid på at den globale effekten av norsk elbilpolitikk er mer enn fem ganger så høy som den nasjonale effekten. Regner en slik blir kostnaden på omtrent 250 kroner per tonn CO₂, i stedet for 1500 kroner.

– I motsetning til det som ofte hevdes, at elbilpolitikken er dyr og ineffektiv, vil kostnaden når vi inkluderer de global effektene være blant de laveste blant tiltak som er listet opp i Klimakur 2030 som ble lagt frem tidligere i år, sier Alvik.

De nye funnene er imidlertid ikke unike. Den samme trenden sees overalt hvor ny grønn teknologi tas i bruk. Kostnaden ved å bygge ut sol- og vindkraft har også falt kraftig de siste årene. Sverre Alvik sier det samme nå skjer med havvind, hvor norske myndigheter subsidierer utbyggingen.

– I tillegg til at det betyr nye arbeidsplasser, industrivekst og reduserte norske utslipp, vil alle slike prosjekter gi en stor global klimaeffekt, sier han.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism