21 april 2020

Gjenbruker hulldekker

Statsbygg sier de har ambisiøse miljømål og har fokus på å ned klimagassutslippene, noe de sier også gjelder Prosjekt nytt regjeringskvartal. Unntaket er visst Y-blokka, men ut over det skriver Statsbygg at ombruk og sirkulærøkonomi er viktig. De ser det som udelt positivt at gamle bygningsdeler og materialer får ny bruk.
Når det gjelder rivingen av R4 så blir i alle fall hulldekkene gjenbrukt. Disse betongelementene har blitt brukt av Entra på et nybygg på Tulinlokka og vil bli brukt av Omsorgsbygg i den nye Oslo Storbylegevakt. 

I følge Statsbygg er det første gang brukes betongelementer på nytt i et annet bygg.


Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism