01 november 2006

- Formforvirret og selvopptatt


Statens hus, Bergen
Foto: Entra Eiendom
Bård Helland gått gatelangs i Bergen denne uken med fotoapparatet som stetoskop. Bergen Arkitektforening hadde tilkalt den utvandrede bergenseren som tidligere har vist seg å ha sine arkitekturmeningers mot. Hellands innvendinger mot det planlagte nybygget til Nasjonalmuseet på Tullinløkka i Oslo, resulterte i at noe helt annet vil bli bygd der.

Men nå er det Bergen det gjelder. De siste tiders nybygg i Bergen sentrum. Samtidsarkitekturen. Bård Helland er ikke begeistret.

Helland trekker spesielt frem tre nyere bygg i sentrum som han mener forteller noe om tingenes tilstand: Statens Hus i Kaigaten, Magnus Barfot kino i Neumannsgate og Bergens Tidende i Krinkelkroken.

- De tre byggene har til felles at de alle formidler veldig mye forskjellig på en gang. Ulike stilarter er sauset sammen til en underlig mikstur. Disse byggene er ganske representative for den bergenske arkitektoniske tilstanden vi nå ser i sentrum, sier arkitekten.

- Formforvirret og selvopptatt - bt.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism