04 august 2009

Åpning av Hamsunsenteret

På 150-årsdagen for Hamsuns fødsel fikk Arkitekt Steven Holl overvære åpningen av bygget som forlot tegnebordet hans midt på 80-tallet.

Rundt 1980 tok Nordland fylkeskommune og Hamarøy kommune initiativ til en Hamsunsatsing knyttet til Hamsuns barndomshjem, som har fungert som et lite museum. Sist på 80-tallet ble ideen om å etablere et eget Hamsunsenter lansert. Sammen etablerte kommunen og fylkeskommunen et aksjeselskap, som skulle være pådrivere i arbeidet ut fra en målsetting om å etablere et internasjonalt Hamsunsenter.

Selv om veien har vært lang mener Steven Holl at de mange og lange diskusjonene om bygget har vært fruktbare. Bygget har blitt plassert på Presteid, i stedet for på Hamsuns fødested. Dessuten har bygget blitt utvidet med en egen kultursal i tillegg. Det er imidlertid de eneste endringene Holl har vært villig til å gjøre.

Holl sier seg fornøyd med det bygget han tegnet for 25 år siden, og det sier det har blitt akkurat slik han ville ha det. Ifølge ham selv har han ikke gjort noen endringer. I dag vil jeg ikke endre noe, sier Steven Holl.

Steven Holl Architects

Hamsunsenteret

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism