18 mars 2008

Bergensskolen

- Noe forenklet kan man si at Bergensskolen, slik den fremsto på 1930-tallet, er historien om den regionale byggeskikkens kamp mot en internasjonal stilarkitektur, håndverkstradisjoners kamp mot industriell fremstilling og standardisering og den skapende arkitekts kamp mot ingeniørens og entreprenørens økende innflytelse, forklarer arkitekt Carolyn Ahmer til Bergens Tidende. Hun har tatt sin doktorgrad i arkitektur på Bergensskolen som nasjonalt fenomen.

Arkitektene som sammen dannet Bergensskolen var Frederik Konow Lund, Hans Wichmann Rohde, Johan Lindstrøm, Per Grieg, Kristian Bjerknes, Andres Nortvedt og Ludolf Eide Parr. Deres faglige faddere lokalt var Einar Oscar Schou, Egill Reimers og Ole Landmark. Etter hvert sluttet flere arkitekter opp om Bergensskolens arkitektsyn.

Bergensskolen ble en definert "skole" som representerte en egen retning i norsk arkitektur. Arkitektene ville noe annet enn å følge trenden til den internasjonale funksjonalismen. Med utgangspunkt i kunnskap om lokal byggeskikk og lokale håndverkstradisjoner bedrev de nyskaping innen arkitekturen.

- Bergensskolen videreførte ideene fra den engelske Arts- and Craftbevegelsen. Arkitektene i Bergen skapte en syntese mellom tradisjonell vestnorsk byggeskikk og arkitektur. Ved hjelp av oppmåling av eldre bygg og ulike restaureringsarbeider hadde de skaffet seg nødvendig kunnskap om eldre byggeskikk og om håndverkets betydning for kvaliteten, sier Carolyn Ahmer.

En bergensk gullalder - BT.no

Les mer om "Mellomkrigsarkitektur i Bergen"

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism