19 mai 2007

Byer, parker og hus for alle

Professor Sigmund Asmervik ved Universitet for miljø- og biovitenskap har utarbeidet en bok til undervisningen av arkitekt- og landskapsarkitektstudenter.

Hovedmålet med boka er å gi begrepet universell utforming mening for studenter innenfor områdene arealplanlegging, arkitektur og landskapsarkitektur, slik at de oppfatter det som spennende og utfordrende som profesjonelle innenfor de enkeltes arbeidsområder.

Boka behandler derfor i liten grad lov- og regelverk, men handler mest om å skape gode funksjonelle, estetiske og likeverdige løsninger uavhengig om du er ung, gammel eller har nedsatt funksjonsevne.

Les hele boka "Universell utforming - byer, parker og hus for alle".

Prosjektet er delfinansiert av Informasjonsprogrammet om universell utforming i byggsektoren, som er et samarbeidsprosjekt mellom Husbanken og Statens bygningsteknisk etat.

Kommentarer og synspunkter kan sendes til professor Sigmund Asmervik på e-post: sigmund.asmervik@umb.no

Universell utforming

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism