05 juni 2008

Verdens miljøverndag

"Bryt en vane på veien mot et samfunn med lavere klimagassutslipp" er slagordet for verdens miljøverndag 5. juni.

Et flertall i befolkningen støtter tiltak som gjør miljøforurensende varer og tjenester dyrere, og 90 prosent sier de ønsker å delta aktivt for å redusere klimagassutslippene. Det viser en undersøkelse som er utført for Miljøverndepartementet. - Dette gir regjeringen støtte til å fortsette med en ambisiøs klimapolitikk, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

42 prosent av de spurte oppgir at de er ganske bekymret eller meget bekymret for drivhuseffekten og klimaendringene, mens 41 prosent er litt bekymret. Bare 12 prosent tror temperaturøkningen de siste tiårene skyldes naturlige variasjoner. Over 80 prosent mener temperaturøkningen er helt eller delvis menneskeskapt.

Det viser en undersøkelse Synovate Norge har gjennomført blant et representativt utvalg av befolkningen på 1003 personer over 15 år.

Undersøkelsen viser at nærmere 60 prosent av de spurte er ganske interessert eller meget interessert i informasjon om hva de selv kan gjøre for å bidra til reduserte klimagassutslipp, og et klart flertall sier de kan tenke seg å leve mer klimavennlig ved for eksempel å spare strøm eller kjøre mindre bil.

– Det er flott at det er så stor vilje hos folket til å sette i gang med å bryte en vane. Dette må vi bygge videre på. Økt klimabevissthet i befolkningen styrker muligheten for å få gjennomslag for en god klimapolitikk, sier Solheim.

Regjeringen oppfordrer folk til å tenke gjennom sine egne vaner på verdens miljøverndag, og har satt opp fem råd for en mer klimavennlig hverdag.

– Det betyr ikke at vi vil overlate ansvaret for miljøpolitikken til befolkningen. Politiske vedtak må legge til rette for mer miljøvennlige vaner. Men jeg vil understreke at en mer klimavennlig livsstil har mange fordeler, både for lommeboka og helsa, sier Solheim.

Han oppfordrer folk til å gå inn på Klimaløftets nettsted, der de kan få en samlet oversikt over regjeringens miljøpolitikk sammen med gode klimaråd i hverdagen.

Bryt en vane ved å følge ett av disse rådene:

Spar strøm
Slå av stand-by knappen, bytt til sparedusj, installer sparepærer, senk temperaturen om natten, bytt ut tetningslister rundt dører og vinduer for å forhindre energitap, og slå av lys i rom som ikke er i bruk. Få hjelp til å gå gjennom energiforsyningen til din bolig. Enova har flere tilskuddsordninger knyttet til fornybar energi.

Kjøp miljømerkede og energieffektive produkter
Produkter eller tjenester som er merket med Svanen eller Blomsten tilfredsstiller strenge miljøkrav og garanter at produktene er blant de mest miljøvennlige i sin produktkategori. Det finnes svanemerke på alt fra bolig til vaskemidler.

Velg produkter med lavt energiforbruk: Hvitevarer, lyskilder og klimaanlegg skal merkes med opplysninger om hvor høyt energiforbruket er.

Kjør kollektivt til og fra jobb hvis du kan og gå eller bruk sykkel på småturer
70 prosent av arbeidsreisene skjer med bil og i gjennomsnitt sitter det 1,15 personer i hver bil i rushtiden. En buss erstatter én kilometer bilkø. 30 prosent av alle bilturer i Norge er turer på under tre kilometer.

Velg en bil med lave utslipp eller alternative drivstoffkilder
Dersom du skal kjøpe bil, velg deg da en bil som går på alternativt drivstoff eller en el-bil. Eller sørg for at bilen ikke slipper ut mer enn 120g/km. Lær deg økokjøring - den mest miljøvennlige måten å kjøre på.

Engasjer deg i miljøpolitikken
Gi støtte til miljøorganisasjonene slik at de kan bli en tøff stemme i samfunnsdebatten.

Les mer om Verdens miljøverndag på UNEPs nettsider

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism