22 juli 2008

Landskapshotell - spinoff av Turistveiprosjektet


Arkitekt: jsa.no
Statens vegvesen har vunnet pris for Turistvegprosjektet.

Målet er at atten strekninger skal få status som Nasjonale turistveger innen 2015. De aktuelle områdene byr på storslåtte naturopplevelser, noe som prosjektet kombinerer med moderne arkitektoniske uttrykk. Turistveg-satsingen gjør det mulig for hotellgründer Knut Slinning å bygge ultramoderne hotellrom midt i storslått, norsk natur.

Dette er imidlertid ikke alle like fornøyde med.

- Statens vegvesen har ødelagt hele juvet, sier Turid Marie Svarstad til Dagbladet. Svarstad kan observere turistene som stopper ved Gudbrandsjuvet på vei til Trollstigen.

- Det var vilt landskap her, og folk kom for å få roen i naturen. Nå får de Aker Brygge i miniatyr i stedet.
/../
- De ville rive trekiosken på campingplassen fordi det skulle være moderne. Og det oppi ei fjellbygd! Jeg fikk høre at det var landets beste arkitekter som planla dette, men jeg synes de skal be om å få igjen skolepengene sine,
sier hun.

Juvet landskapshotell er imidlertid et håndfast eksempel på at utviklingen går i retning av å trekke veksler på kombinasjonen av arkitektur og natur. Hotellprosjektet er et samarbeid mellom Nasjonal turistveg, arkitektene og grunneier Knut Slinning. Prosjektideen bak det såkalte landskapshotellet er en rekke "trebokser" som svever som hotellrom i landskapet. Boksene er tenkt bygget av massivtre og glass.

Arkitekt Jan Olav Jensen i Jensen & Skodvin Arkitektontor forteller til Storfjordnytt om ideen til landskapshotellet:

- Hovudtanken er at alle rom skal få sitt unike utsyn til det småkuperte landskapet i juvet. Plassen blir synleggjord gjennom romma på den måten. Sjølv om dei fem første romma ligg samla, gjev dei i stor grad ei privat kjensle. Romma er laga på ein spesiell måte, slik at eine veggen er glas utan vegger eller lister opp. Slik verkar rommet større med naturen som ein del av rommet. Eg trur det kan bli utruleg flott. Det har eit kult-potensial...
/../
Stilen er litt asketisk og det er gjort med vilje. Tanken er at ein frå rommet ser ein sakte film frå morgon til kveld. Lyset endrar seg. Vêret endrar seg. Det blir som eit bilete som aldri er heilt likt. Slik kan ein delta i og observere naturen som vi har lange tradisjonar for, men gjort med eit fokus.
/../
Det høyrest kanskje keisamt ut, men slik forsterkar vi det som er utanfor. Det er ein arkitektonisk teknikk for å få fram poenget,
meiner arkitekten.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism