03 april 2011

Bruk sykkelen mer!

De fleste i Norge har sykkel. Og mange av reisene våre i hverdagen er korte, så vi kunne brukt sykkelen på disse. Politikerne ønsker at flere skal sykle. Likevel er det færre som sykler nå enn før. I aldersgruppen 13-17 år har ni av ti tilgang på sykkel. Likevel er det så få som en av ti, som sykler til skolen.

I Nasjonal Transportplan er målet at 80 prosent av barn og unge skal gå eller sykle til og fra skolen. Vi må innse at vi er veldig langt fra målet. Vi vet at det er viktig å etablere gode vaner tidlig. Hvis foreldre lærer barna å bruke sykkelen til skolen, kan dette bli en god vane de tar med seg videre i livet. Med tanke på klimautfordringene vi står overfor, er det trist lesning at andelen som sykler til skolen går ned.

Voksne like dårlige
Er så vi voksne noe bedre? Nei. Også voksne sykler mindre nå enn før. Sykkelens andel av våre daglige reiser er bare fire prosent. Bare seks prosent bruker sykkelen til jobben. Med tanke på at åtte prosent av arbeidsreisene er kortere enn én kilometer, er dette et veldig lavt tall!

Skal målene nås, må det settes inn andre tiltak enn nå.

Lite utbygging
Statens Vegvesen har vist at det i perioden 2010-2013 skal bygges 210 km med gang- og sykkelanlegg, men kun 20% av disse er i byer og tettsteder. I fjor lå det midler til å bygge 34 km med nye anlegg, men kun 4 kilometer av dette var i byer og tettsteder.

Samtidig er det i disse områdene at myndighetene har et mål om å doble sykkeltrafikken. Hvorfor bygger da ikke myndighetene flest gang- og sykkelveier i byer og tettsteder? Det er vanskelig å forstå.

Sykkelen må tas på alvor som transportmiddel. Det er satt klare mål for at folk skal sykle mer. Vi vet at det er viktig for klimaet, og bra for folks helse. Når utviklingen går feil vei, må myndighetene vurdere om de har satt inn riktige virkemidler.

Kilde: Forbrukerportalen

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism