07 mars 2013

Fergefritt vestland om 20 år

Regjeringens løfter gjelder totalt åtte fjordkrysninger, de håndfaste pengene i første rekke til ett. Senest i 2015 starter arbeidet tunnel under Boknafjorden. Fire felt. To tunnelløp. 25 kilometer. 390 meter under havoverflaten. Det blir verdens lengste og dypeste undersjøiske tunnel.

Deretter følger ytterligere syv fjordkrysninger mellom Stavanger og Trondheim. De andre prosjektene får kun mindre planleggingsbevilgninger.

Illustrasjon: Aas-Jakobsen
Totalprosjektet er estimert til å koste 150 milliarder kroner.
  • Boknafjorden (Rogfast 10 mrd. kroner)
  • Bjørnafjorden (Hordfast 21 mrd. kroner)
  • Sognefjorden (ikke er utredet. Byggeperioden kan bli 2030-2035. Pris: 14 mrd. kroner)
  • Nordfjorden+Storfjorden (16 mrd. kroner)
  • Møreaksen (13 mrd. kroner)
  • Halsafjorden (11 mrd. kroner)
  • Ryfast-sambandet er allerede under bygging (prislapp 5,5 mrd 2012-kroner).

Om og hvordan disse skal bygges ut vil først bli klart når neste transportplan legges frem om fire år. Det kan som kjent være med en helt annen regjering og stortingssammensetning som da får ansvaret for å følge opp løftene som nå gis.

Regjeringen tar et forbehold om at det er praktisk mulig å få til en realistisk krysning av Sognefjorden med bro og/eller tunnel. Et slikt prosjekt vil medføre betydelig ingeniørmessig nybrottsarbeid.

Kilde: NRK Nyheter

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism