08 august 2014

Miljøaktivister bygger "jordskip" som boliger

Byggingen av såkalte jordskip (earthships) starter på 70-tallet i USA. Den nyutdannede arkitekten Michael Reynolds begynte å eksperimentere med å bygge med resirkulerte materialer. Jordskipene er selvforsynt med strøm fra sol- og vindenergi, samler vann på taket og gir mulighet for å dyrke egen mat.. Reynolds ble kjent gjennom filmen "Garbage Warrior", for noen år siden, og han har vært og undervist studenter ved Bergen arkitektskole. I Taos i New Mexico, USA, har Reynolds bidratt til et lite samfunn av mer enn 200 jordskip. Rundt omkring i verden er det bygget over 3000 lignende bygninger.

Illustrasjon: Amzi Smith
Jordskip har imidlertid møtt innvendinger, for eksempel at de må tilpasses betraktelig for å fungere i andre typer klima enn hva som finnes i New Mexico.

Seniorrådgiver i SINTEF Byggforsk Anders Kirkhus tror ikke nødvendigvis byggteknisk forskrift (TEK 10) står i veien for å bygge jordskip i Norge, fordi forskriftene i hovedsak er funksjonsbaserte.

Jordvegger er vanlig i andre deler av verden, som her i Vietnam. Også sørover i Europa finner vi mange eksempler på denne byggeteknikken. Foto AlfredBoc
– Så lenge du har en vegg som isolerer godt nok, kan den oppfylle energikravet, om den så er laget av ølbokser, halmballer eller Glava. Spørsmålet er om du får til å lage et fuktsikkert, hygienisk og brannteknisk sikkert hus på den måten. Spesielt kan ventilasjon og fuktighet samt varmetap bli utfordringer, mener han.

Den norske arkitekten Gøran Johansen har vært med Reynolds og hans selskap Earthship Biotecture og bygget tre jordskip, i Nederland, Montana i USA og Mexico.

– Det viktigste man må tenke på med jordskip i Norge, er plassering i forhold til himmelretning, klima og lokale forhold. Er det fuktig? Hvordan er grunnforholdene? Får man tak i nødvendige materialer lokalt? Samtidig må man vite at dette er den type bolig man vil oppholde seg i, og hva det innebærer, sier han.

– I en verden med over 7 milliarder mennesker har valg av boligomgivelser egentlig en større spennvidde enn det man ser i dag, hvor store deler av boligene er firkantede og med skrå tak, tror han.

 Kilde: Østledndingen

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism