14 mars 2009

Søppelkrigeren

Michael Reynolds, kjent som «Garbage Warrior» fra filmen med samme navn, har holdt workshop for masterstudentene ved Bergen Arkitektskole (BAS).

Reynolds er en forkjemper for holdbare, selvforsynte hus, såkalte «Earthship», som han har fått satt opp i New Mexico. I følge Reynolds responderer ikke tradisjonelle arkitekter på miljøproblemene verden står overfor.

- Jeg fikk prøve ut Earthship-metodene fra begynnelsen av syttitallet. Så kom nye folk til makten. «Når vi er ferdige med deg, er du død. Vi kan bøtelegge deg sånn at du aldri vil reise deg igjen», sa de. Kloakkrør gjennom stuen og resirkulert søppel, de skjønte ikke hva jeg drev med. Den eneste måten å berge skinnet på var å miste lisensen. Advokaten myndighetene brukte, havnet på min side. Siden har hun vært der, forteller Reynolds til D2.Et Earthship er et hus uten utslipp, med fornybar energi, bygget uten en strømledning, vannledning eller kloakkrør. Husene er organiske i formen, koster 50.000 - 100.000 dollar og er bygget i hestesko for å holde på varmen.

- Det beste du kan gjøre, er å ta vare på deg selv, uten å skade verden. Folk tror vi driver med sufidansing og yoga, det er ikke noe mystisk med det vi driver med, bare en logisk måte å bo på.

Bergen Arkitektskole tar sjumilssteg både med pensum og læremetoder for å skape nullenergibygg, roser Reynolds.

Skolen ønsker å gi studentene kunnskap til å omskape eksisterende bygg etter holdbarhetsprinsippet og driller studentene i rasjonalisering av arealbruk, energiøkonomisering, jordvarme, solvarme, vindkraft og bioenergi.

D2.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism