19 januar 2006

1.1 Promille - Kunsthøgskolen i Bergen

Snøhettas utkast til nytt bygg for Kunsthøgskolen i Bergen. Hvis alt går etter oppskriften, kan bygget stå innflyttingsklart til skolestart høsten 2009. Et foreløpig anslag tyder på at prisen blir rundt en halv milliard kroner.

Juryen vurderer vinnerutkastet som «friskt og viljesterkt», og peker særlig på hovedideen med et samlet tak som spenner over bygningsmassen og store deler av tomten. Det heter også at dette er et av de få utkastene som har arbeidet med en tilpasning til de stedlige topografiske forhold. «Takets utforming vil gi en sterk fjernvirkning og være godt eksponert og det vil dessuten også være interessant å skue ned på fra fjellsidene omkring»

To utkast fikk hederlig omtale. Det ene var levert av tyske Behnisch, Behnisch & Partner, som har samarbeidet med Rambøll Bergen og Smedsvig Landskapsarkitekter. Det andre var signert britiske Brisac Gonzalez Architects.

Les mer om prosjektet i Bergens Tidende.

"1.1 Promille" - prosjektbeskrivelse, som PDF-fil (17 MB).

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism