01 februar 2006

Bryggegårdene jekkes opp

Bryggen i Bergen synker, og en nødvendig redningsaksjon går ut på å jekke opp gårdene i fronten, slik at det kan bygges nye fundamenter. Bedrifter med erfaring fra oppjekking av plattformer i Nordsjøen skal bidra med sin kompetanse.

Fylkeskonservator Per Morten Ekerhovd i Hordaland forteller at arbeidet skal starte i løpet av året. Den første gården som skal jekkes opp skal heves 70-80 centimeter. Forberedelsene inne i bygget har pågått i cirka ett år.

Stiftelsen Bryggen har i mange år arbeidet med å bytte ut ødelagt treverk over bakkenivå, det nye de siste årene er at grunnmassen under Bryggen også råtner og synker sammen.

I 2002 ble det igangsatt et EU-prosjekt for å kartlegge årsakene, og ikke minst hva som kan gjøres for å stoppe prosessen og restaurere de skadde bygningene.

Flere fagmiljøer ble koblet inn i arbeidet: Stiftelsen Bryggen, Riksantikvaren Vest, Multikonsult Noteby, Fylkeskommunen, Nationalmuseet i København, NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning), fagmiljøer i Stettin i Polen, York i England og Delft i Nederland. Siden har NIVA (Norsk institutt for vannforskning i Bergen) og NGU (Norges geologiske undersøkelse i Trondheim) kommet til.

Bryggeg�rdene skal jekkes opp - bt.no.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism