19 februar 2006

Nytt arkitekturmuseum i London

Glasgow-firmaet Gareth Hoskins Architects har hatt ansvaret for utformingen av det nye arkitekturgalleriet i Victoria and Albert Museum, et samarbeid med Royal Institute of British Architects, som ble åpnet i vinter.

Galleriet inneholder en fast utstilling med fokus på arkitekturhistorien, og i tillegg jevnlige tema- og separatutstillinger. Utstillingene gir et innblikk i de enorme mengdene av tegninger, fotografier, modeller, brev mm som de to instituasjonene har i sine arkiver. Storbritannia har ikke noe dedikert arkitekturmuseum, noe som innebærer at dette initiativet innfrir et udekket behov.

Galleriet er delt inn i tre hoveddeler: «The Art of Architecture», «The Function of Buildings», og «Architects and Architecture». Den faste utstillingen gir et internasjonalt overblikk. Utstillingen retter seg først og fremst mot allmennheten, men materialet har en slik kvalitet at også bør interessere fagfolk. Her vises blant annet et kapitél fra Panteon fra 200-tallet, en nordafrikansk koranfrise fra 1200-tallet, 1800-tallsmodeller av The Palace of Westminster og Alhambra, et dørhåndtak designet på 1930-tallet av Walter Gropius og modeller av prosjekter av blant andre Nigel Coates og Richard Rogers.

I tillegg til den faste utstillingen vil det arrangeres tre temporære utstillinger i året.

I et intervju som arkitektur.no har gjort med Charles Hind, sjefkurator for RIBAs samlinger, forklares noe av bakgrunnen for museet. Han forklarer at utviklingen av arkitekturfaget i Storbritannia alltid har vært veldig splittet. Derfor har det rett og slett ikke vært et tilstrekkelig grunnlag for et nasjonalt arkitekturmuseum, og det nye galleriet har heller ikke som oppgave å fokusere på hjemlig arkitektur, men heller synliggjøre RIBAs og The Victoria & Albert Museums samlinger.

RIBAs samlinger er en av de største i verden, noe som skyldes at en systematisk innsamling begynte allerede i 1834, samt at store mengder materiale har kommet gjennom donasjoner, samt i form av regulære innkjøp. For å få plass til alt har RIBA leid store lokaler, en leiekontrakt som gikk ut i 2002 , noe som fremtvang en leting etter nye lokaler, samt at man så seg om etter samarbeidspartnere. Samtisid hadde V & A nettopp gjennomført en stor evaluering av sin virksomhet, som konkluderte med at nettopp arkitektur var et område som museet hadde forsømt. Begge parter hadde dermed mye å vinne på et nært samarbeid i form av et konsept for et galleri for allmennheten, samt en mer rendyrket forsmingsinstitusjon.

Charles Hind kommer også med en interessant uttalelse om Prins Charles engasjement:

- Jeg vil ikke trekkes inn i en for inngående debatt om prins Charles og det angrepet han rettet mot ny arkitektur i 1984. Men selv om mange arkitekter jevnt over forbanner ham, så ledet hans uttalelser til en debatt om arkitektur også hos den brede allmennhet. På 50- og 60-tallet var de fleste mennesker vant med at arkitektur var noe som andre bestemte for dem. I dag er det noe som kan debatteres, og som debatteres ivrig.


To view this video, you will need to download and install the Apple QuickTime™ Player


V&A - The Architecture Gallery.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism