24 mars 2006

Bauhaus-skolen - en realisert utopi.

Tate Modern i London en stor retrospektiv utstilling over to ledende Bauhaus-pionerer. Tittelen "From the Bauhaus to the New World" peker i retning av The New World, siktes det selvsagt til læreres og studenters fortsatte virke i USA etter nasjonalsosialistenes stenging av skolen i 1933, men også til den utopiske dimensjonen ved Bauhaus, uttrykt gjennom verk og for lengst kanoniserte tekster.

Utstillingen omtales i Morgenbladet:

Kunstskolen Bauhaus – grunnlagt i Weimar av arkitekten Walter Gropius i 1919, reetablert i Dessau og Gropius' emblematiske bygning i 1925, og videreført ved amerikanske eliteuniversiteter – var et så utenom det vanlige vellykket prosjekt at virksomheten stadig har like stor karakter av aktualitet som av historisk referanse. Slik kan historien om den innflytelsesrike Hochschule für Gestaltung, og dens virkningshistorie, betegnes med paradokset en realisert utopi.

Bauhaus representerte i sin tid et brudd med de akademiske kunstutdannelsene og – for arkitekturens del – et markant farvel til Beaux-Arts-tradisjonens undervisningsformer og historieforståelse.
/../
Både Moholy-Nagy og Albers bidro til utformingen og utøvelsen av dette pedagogiske idealet, som sentrale lærekrefter i Bauhaus' berømte og hyppig kopierte Vorkurs – grunnutdanningen alle studenter gjennomgikk før man siden spesialiserte seg innenfor møbeldesign, glassarbeid, skulptur, grafisk design, tekstil, keramikk, fotografi, film, maleri eller arkitektur. Verkstedet dannet paradigme for utdanningen, og det var alt annet enn vanntette skott mellom de forskjellige fagområdene.


Det arbeidet som kanskje best demonstrerer Moholy-Nagys øvelser i grenselandet mellom forskjellige medier og materialer er den roterende skulpturen Light Prop for an Electric Stage (1928-30), konstruert i metall, glass og transparente plater. Originalen befinner seg i The Fogg Museum of Fine Arts i Cambridge, Massachusetts. Presis kvart på to plugger en museumsvakt ulidenskapelig inn strømmen, og skakk og slitt snurrer og knirker den i 10-15 minutter. Skulpturen kaster sitt lys omkring i et lite rom fylt av El Lissitzky, Kandinskij, Malevitsj og diverse Bauhaus-gjenstander Walter Gropius brakte med seg, og gir den som måtte ønske det en daglig auratisk rystelse.

Utstillingen er et bidrag til den pågående tematiseringen av modernismens historie, men fungerer ikke som et kritisk innspill. I sin kronologiske velordnethet bidrar utstillingen mest til å begrense en grenseoverskridende virksomhet til en ren estetikkhistorie.


Josef Albers og László Moholy-Nagy
From the Bauhaus to the New World
Tate Modern, London. Utstillingen vises til 4. juni

Morgenbladet.

Video: An Introduction to Albers and Moholy-Nagy
Duration 9 minutes 39 seconds

Streaming video (Real Video format):
arrow Albers & Moholy-Nagy - Broadband version
arrow Albers & Moholy-Nagy - Narrowband version

Download video (MP4/QuickTime format):
arrow Albers & Moholy-Nagy - MP4 Download (71.3 mb)
transcript Read transcript

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism