29 mars 2006

Fritt Ord - Litteraturhuset

Institusjonen Fritt Ord ønsker å gi litteraturen en ny arena i Norge, og etablerer Litteraturhuset etter mønster av europeiske litteraturhus.
I Tyskland og Østerrike har det de senere tiår blitt etablert en rekke litteraturhus, med formål å formidle og vekke interesse for litteratur og lesning.

Litteraturhuset vil være lokalisert i Wergelandsveien 29 i Oslo, som ble tegnet av arkitekt Henry Fearnley Coll og oppført for Oslo Lærerskole i 1932. Høgskolen i Oslo har de siste 12 årene benyttet huset til undervisningsformål. Fritt Ord vil finansiere ombygging og tilpasning av bygget slik at det kan benyttes til litteraturhus, og vil i tillegg yte årlige bidrag til driften frem til 2014.

Litteraturhuset vil tilby et variert program, og formidle både skjønn- og faglitteratur for et bredt publikum. Wergelandsveien 29 har 3500 kvm tilgjengelig, og huset vil blant annet inneholde auditorier, bokhandel, antikvariat, kafé, utstillingslokaler og seminarrom. Litteraturhuset vil tilby et variert spekter av aktiviteter, deriblant opplesningskvelder, debattmøter, konserter, utstillinger, skrivekurs og skolebesøk. Institusjonen vil samarbeide med andre europeiske litteraturhus og ta opp både norsk og utenlandsk litteratur.

Det er Fritt Ords håp at Litteraturhuset vil bli en møteplass for alle som har interesse for litteratur – lesere, forfattere, studenter, skoleelever og folk i bokbransjen, og at institusjonen vil inspirere til debatt og økt interesse for skjønn- og faglitteratur.

Institusjonen vil spesielt satse på å nå ut til skoleelever og innvandrergrupper.
Litteraturhuset skal i tillegg være et sted der litteratur blir skapt ved at lokaler vil gjøres tilgjengelig for skribenter.

I april 2005 åpnet Litteraturhus København som det første tilbud av denne type i Norden. Fritt Ord håper at oppstarten av Litteraturhuset kan inspirere til etablering at litteraturhus i andre norske og nordiske byer, slik at et nettverk etter tysk og østerriksk mønster etter hvert kan vokse frem.

Litteraturhuset skal etter planen åpne høsten 2007.

Les mer

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism