07 mars 2006

Norwegian Wood

Norwegian Wood skal bidra til å videreutvikle den norske trebyen, med en urban, moderne og bærekraftig trearkitektur i spennende samspill med den historiske byen.

Prosjektet skal mobilisere internasjonale, nasjonale og regionale kompetansemiljøer til en felles satsing – i Rogaland. Norwegian Wood skal være en arena hvor muligheter innenfor trebyggeri utforskes og utprøves, et utstillingsvindu både nasjonalt og internasjonalt.

Invitasjon til prekvalifisering
Norwegian Wood inviterer til prekvalifisering for konkurranse om prosjektering av til sammen 15 spennende byggeoppgaver i Rogaland, der nyskapende bruk av tre som byggemateriale står sentralt.

Stavanger er den største trehusbyen i den vestlige kulturkrets og europeisk kulturhovedstad i 2008. Dette er utgangspunktet for Norwegian Wood - et av hovedprosjektene i Stavanger2008. Norwegian Wood skal bidra til å videreutvikle trebyen, med en urban, moderne og bærekraftig trearkitektur i spennende samspill med den historiske byen. Norwegian Wood skal være en arena hvor muligheter innenfor miljøriktig trebyggeri utforskes og utprøves, et utstillingsvindu både nasjonalt og internasjonalt.

Prekvalifiseringsdokumentet kan lastes ned her:Store ambisjoner
Norwegian Wood skal bidra til å sette Norge og Stavanger-regionen på det europeiske arkitektur-kartet, slik at regionen i 2008 framstår som en av de ledende i Europa når det gjelder moderne, miljøbevisst trearkitektur. Vi skal invitere noen av de fremste av verdens trebyggende arkitekter til å samarbeide med våre egne arkitekter om å tegne fremtiden, i Rogaland og i Stavanger – Europas største trehusby?

Idéen om Norwegian Wood har sitt utspring i at Stavanger er den største trehusbyen i vår kulturkrets. Den vestnorske trehusarkitekturen forteller historien om vår kystkultur. Av tre bygde vi våre båter og hus. Båtene ga mulighet for å høste av Nordsjøens rikdommer og hus og virksomheter utviklet seg nær havnen. Dette ga en tett og varitert by med verdifulle miljøkvaliteter. Norwegian wood skal bidra til å formilde ikke bare trehusbyen Stavanger, men en rekke av trebyer og -tettsteder i Rogaland. Vi skal også bidra til å sikre og videreutvikle trehusbyen. Dette gir en egenart som vi vil ta vare på og la oss inspirere av når vi bygger nytt.

Norwegian Wood skal skape varige verdier
Et hovedbidrag er de konkrete byggeprosjektene, som skal ha meget høy kvalitet både når det gjelder arkitektur og miljø. Bygningene skal framstå som ressurser for eierne, men også gi et positivt bidrag til sted og lokalbefolkningen i kraft av høy kvalitet. Fokus på moderne og nyskapende arkitektur vil også kunne gi grunnlag for økt internasjonal profilering og reiselivsutvikling. Arkitektur-turisme er en voksende trend internasjonalt.

Politisk budskap
Norwegian Wood har også et politisk budskap. Gjennom et sterkt miljøfokus skal vi bidra til utvikling av en framtidsrettet og bærekraftig byggenæring. Prosjektet skal bidra til næringsutvikling basert på lokale og regionale ressurser, redusert energiforbruk i bygningsmassen og økt miljøeffektivitet i byggsektoren generelt.

Norwegian Wood skal være en veiviser, et innlegg i samfunnsdebatten og en oppfølging og konkretisering av den nå 20 år gamle Brundtlandsrapportens anbefalinger – rapporten som satte bærekraftig utvikling på agendaen og Norge på det internasjonale miljøkartet. Norwegian Wood sammenfaller også i tid med Kommunal- og regionaldepartementets Miljøhandlingsplan for bolig- og byggsektoren 2005-2008.

Les mer i forprosjektrapporten.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism