11 mars 2006

Signalbygg på Vestlandet

Slike er det dessverre ikke for mange av, og derfor var gleden stor da utkastet til det kommende nybygget til Kunsthøgskolen i Bergen ble presentert. Arkitektkontoret Snøhetta vant konkurransen med sitt vingeformede bygg. Endelig et bygg med estetiske kvaliteter ut over det vanlige.

Desto større er skuffelsen når det nå ser ut til at prosjektet står i fare for å bli betydelig beskåret. Tomtestrid og øvrige byggekostnader synes å være det som nok en gang kan føre til at vi ender opp med en drakamp der bymiljøet til syvende og sist blir taperen.

Til alt overmål antydes det at det kan bli aktuelt med en ny konkurranse, og kanskje ender bergenserne opp med å være henvist til å dra til Os dersom de skal se ny, spennende arkitektur.

Prosjektlederen i Statsbygg sier til Bergens Tidende at prosjektet har en kalkyle på mellom en halv og en milliard kroner. I denne kalkylen er også fellesarealet tatt med. Departementet mener at denne prisen ligger altfor høyt i forhold til det et normalt høgskolebygg skal koste.

Prosjektlederen sier videre at han nå må ta en runde med arkitektene i Snøhetta og de tekniske rådgiverne om kostnadsreduksjonen kan gjennomføres innenfor arkitektkontorets vinnerutkast. Dersom det er mulig, kan det kun bli noen ukers utsettelse i den videre fremdrift av prosjektet. Men i verste fall kan det bli snakk om en ny konkurranse. Det kan føre til en utsettelse på mellom ett og to år.

Snøhettas vingeformede bygg strekker seg inn på en naboeiendom der noen av grunneierne har planer om en større utbygging av leiligheter.

Prosjektet kan tidligst komme med i statsbudsjettet for 2008. Det har tidligere vært regnet med en ferdigstillelse av den nye Kunsthøgskolen i 2009, men dersom det blir forsinkelser i å fremskaffe beslutningsunderlaget for regjeringen, vil det bli forsinkelser også i ferdigstillelsen.

Spektakulært kunstmuseum på Os
Kanskje er det til Os bergenserne må reise for å se ny arkitektur av internasjonalt format. Grieg Foundation har kontaktet Os kommune med forespørsel om kommunen kunne være interesset i å få bygget «et kunstmuseum for høyverdig kunst» i Os kommune:

– Det skal bli verdens mest spektakulære kunstmuseum, sier Per Grieg sr., til Bergens Tidende. Betydelige ambisjoner som har kommet så langt at man tar sikte på å offentliggjøre planene som skal resultere i et kunstmuseum i 2008.

– Vi i Grieg Foundation tilbyr å vise i hvert fall deler av den kunsten vi eier. Det er til en stor del norsk og nordisk kunst, spesielt fra den nasjonalromantiske periode. Men vi håper jo at andre institusjoner kan tilby å vise frem sine kunstverk. Vi vet for eksempel at Nasjonalgalleriet til enhver tid bare viser frem ca. 15 prosent av sin samling. Resten ligger lagret. Problemet i Norge i dag er faktisk først og fremst at det ikke er gallerier nok til å vise frem det man har, sier Per Grieg sr.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism