05 april 2006

Over 70 forslag til byggeskikkpris 2006

Bygning på branntomta i Nordre gate, TrondheimJuryen har etter en gjennomgang valgt ut åtte prosjekter som de spesielt vil se nærmere på. De har særlig festet seg ved prosjekter som på forskjellig og spennende vis representerer en bykultur der nye funksjoner og nytt liv etableres i eksisterende by- og bygningsstrukturer.

Så kan en jo spørre seg hva Pilestredet Park gjør på listen....

Befaring
Befaring skjer 2.- 5. mai i Tromsø, Trondheim og Oslo-området, der juryen spesielt vil se på følgende prosjekter.

2. mai Tromsø:
- Fokuskvartalet, med bibliotek, rådhus og kino
- Paul Bjørviksgt. 1-3 (to eldre industribygg i havneområdet)

3. mai Trondheim:
- St. Olavs Hospital (nervosenter, laboratoriesenter og kvinne-barnklinikk – byggefase 1)
- Branntomta (gjenoppbygging av kontor, butikk og boligbygg i sentrum)

4.- 5. mai Oslo:
- Pilestredet Park (sentralt bykvartal m/bl.a. boliger i eksisterende og ny bebyggelse)
- "H 16" (kontorer, undervisningslokaler og boliger i Hausmannsgate16)
- HovedstadsAksjonen (oppussing av byrom, plasser og gater i Oslo sentrum)
- Bislett stadion

Den endelige vinneren offentliggjøres i forbindelse med et fagarrangement i Arendal kulturhus 1. juni i år.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism