27 mai 2006

Åpning av Berlin Hauptbahnhof

Etter Berlinmurens fall og som en følge av den tyske gjenforeningen oppsto behovet for en ny sentralstasjon i Berlin. Områdene som lå brakk mellom øst og vest, midt i bynes sentrum, har gitt en unik mulighet til å sette opp et monumentalt byggverk på en svært sentral plassering, et prosjekt som ikke ville vært mulig å gjennomføre i noen annen storby uten omfattende sanering av eksisterende bygninger.

Hauptbhanhof ble offisielt åpnet i går natt etter at byggingen har pågått siden 1998. Dette ble toppet med en kjempemessig feiring som samlet titusenvis av Berlinere. Noen skår i gleden er det riktignok, om ikke annet for arkitekten som ikke var til stede ved åpningen. I forhold til de opprinnelige planene er den eksisterende bygningen blitt redusert, noe som har forårsaket uoverenstemmelser mellom byggherren og arkitekten.



Uansett, flott har det absolutt blitt og dimensjonene er heftige, dette blir Europas største stasjon med 300.000 passasjerer daglig. Til sammen 760 tog vil passsere hver eneste dag, og i tillegg kommer 800 tog på S-banen. Byggekostnadene beløper seg da også til rundt ti milliarder norske kroner for selve jernbanedelen, og i tillegg kommer kontorbygg, og tilhørende infrastruktur. For å flytte togpassasjerene er det installert 54 rulletrapper, seks panoramaheiser og 43 vanlige heiser.



Berlin har allerede mange jernbanestasjoner, men ingen har etter gjenforeningen fått status som hovedstasjon. Dette er dermed også en bygning med stor symbolverdi, et felles prosjekt plassert i grenseområdet mellom de to tidligere tyske statene. Den tidligere aksen øst-vest suplleres nå med jernbanespor i retning nord-sør. Store deler av denne nye nord-sørforbindelsen er bygd i området langs den tidligere Berlinmuren.

Siden 1882 lå Lehrter Bahnhof på denne tomta. Bygningene ble sterkt skadet under krigen, men Berlins 750-års jubileum i 1987 ble Lehrter Bahnhof pusset opp til sin originale stand og erklært verneverdig. Til tross for dette ble de gamle bygningene revet i 2002 ut fra argumentet om at Hackescher Markt, en annen stasjon på linjen mellom øst og vest, har de samme arkitektoniske kvalitetene. Denne stasjonen ble restaurert mellom 1994 go 1996.

Om Berlin Hauptbahnhof i Wikipedia (engelsk).

Mer om prosjektet (tysk).

Jernbanemagasinet.





Området slik det ser ut fra verdensrommet via Google Maps, dvs for et par års tid siden:



Hele herligheten: stort sett utenfra, kjempedigert når en kommer inn:

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism