21 juni 2006

Spektakulært på Kvitfjell

Sivilarkitekt Aina Lian i arkitektfirmaet Heras i Drammen hadde en rekke utfordringer da hun skulle tegne gigantbygget, etter at Larkas AS på Lillehammer hadde tegnet skisseprosjektet.Hun kaller formen og uttrykket til Krystallen for oppsiktsvekkende.

- Vi understreker hovedvolumet ved å trekke platematerialet rundt som en ramme, mens de mellomliggende feltene blir utformet som delvis tette og delvis åpne glassfelt. Svalganger og balkonger varierer i dybde, uavhengig av hvordan de ligger over hverandre. Dette for å markere det stramme i hovedbygningskroppen og samtidig skape spenning og variasjon i de lange fasadene, sier Aina Lian.

Blokk A, som har innflytting i desember 2007, har utkraging for hver etasje i sørgavl. Øverste etasje ligger 10 meter utenfor veggen til første etasje.

TU.no - Spektakulært på Kvitfjell

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism