26 september 2006

Den beste broen over Hardangerfjorden

Kjersti Nerseth, leder i Bergen arkitektforening, skriver i BT at mange ingeniører og arkitekter ikke føler seg sikre på at Hardangerbrua får den kvaliteten som prosjektet fortjener. Dette skyldes at en offentlig byggherre velger å tegne broen selv, og dermed ignorerer anbefalinger fra Storting og en samlet faggruppe om å arrangere en internasjonal konkurranse.

Derfor skrev Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) – som er Instanes' eget forbund – og Norske Arkitekters Landsforening (NAL) et brev til Statens vegvesen 23. juni i år, der gir de uttrykk for sin bekymring: «Beslutningen om å gjennomføre prosjekteringen av et anlegg av denne størrelse og viktighet internt i organisasjonen gjennom Vegdirektoratets bruavdeling (angivelig for å styrke etatens egenkompetanse) er sterkt betenkelig i forhold til å utlyse prosjekteringen for internasjonal konkurranse.»

Internasjonale konkurranser utlyses for at særlige krevende og kostbare prosjekter skal sikres de beste rammebetingelser. Deltakerne danner tverrfaglige prosjekteringsgrupper av ingeniører og arkitekter og knytter til seg andre faggrupper med nødvendige kunnskaper.

Hensikten med konkurranse er å sørge for at det foreligger flere forslag som kan vurderes i forhold til hverandre. Hvordan kan vi ellers vite at vi har fått det beste broprosjektet? Det er dette debatten handler om.


Hvordan vet vi om vi får det beste? - bt.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism