18 september 2006

Lite bygging av eneboliger

Frem til mai var det tatt i bruk kun 41 store boliger i Trondheim. Hvis utviklingen holder seg resten av året, kan 2006 bli et bunnår i bygging av eneboliger og andre store boliger.

Før var det boligkooperasjonen som bygde boliger i blokk. I eneboliger var det stor grad av selvbygging. Nå er det private utbyggere med omsetning og bunnlinje som målestokk som står for utbyggingen, og boligkjøperne får ferdige leiligheter bygd i store og små prosjekter. Selvbygging er nesten borte.

- Det er svært sjelden vi sier nei til en utbygging på grunn av beliggenheten, men nylig sa Byutviklingskomiteen nei til et prosjekt på Selsbakk, fordi vi kom til at tomta ikke er egnet for boliger. Vi bør gi flere avslag, sier Byrkjeflot.

- Boligbyggingen er blitt ekstremt markedsstyrt og bolig er blitt forbruksvare, sier Tor Holm, direktør i Trondheim og omegn Boligbyggelag (TOBB).


Nei til småleiligheter

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism