23 oktober 2006

Bygg Holmenkollen i tre!


Foto: ØKAW Arkitekter.
Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen mener den nye Holmenkollbakken bør bygges i tre.

- Jeg oppfordrer trenæringen til å være offensiv, komme på banen og gjøre seg interessant i en tidlig fase. Vis fram hvor flott en Holmenkollbakke kan bli hvis en bruker norsk tre og treteknologi, sier Riis-Johansen. - Skibakker er bygd i tre i mange år. Tre er et tradisjonsrikt materiale som vil passe glimrende til Kollens lange historie. Jeg utfordrer bransjeaktørene til å samarbeide og eventuelt også se på mulighetene for bruk av tre i kombinasjon med andre materialer, sier landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen.

Det arbeides med anleggsplan for ny Holmenkollbakke i Oslo kommune. Planen skal ferdigstilles i desember, og skal etter planen behandles i bystyret februar/mars 2007.

Arkitektkonkurranse blir trolig etter bystyrets vedtak.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism