17 november 2006

Debatt om kulturhus på Voss

Per Knudsen har plassert det i sitt forslag til nytt kulturhus på Voss latt store deler av byffet få plen på taket og med en glassfasade mot Vangsvatnet. Den nye kino- og konsertsalen skal derimot kles med skifer.

Knutsen har latt seg inspirere av et nytt bibliotek ved universitetet i Delft i Nederland. Også dette bygget er plassert under en skrånende plen.

Kulturhuset skal i tillegg til bibliotek og sal for digital kino og konsertar, husa kulturskulen, turistinformasjonen, vaksenopplæringa, kyrkjekontoret og ei rekkje ulike lag og organisasjonar som kunstlag og utferdslag. Her skal vera bookingkontor for ekstremaktivitetar og øvingslokale for rockeklubben.Arkitektkollega Sigbjørn Dugstad på Voss er sjokkert. Han har i innlegg i lokalavisa omtalt det planlagde bygget som talentlaust. Han seier han vil ha eit vakkert hus som speglar bygda sin identitet, ikkje ein avvisande og maktsymboliserande steinkoloss. Og kvifor skal ein gå på taket, spør han.


Debatten så langt:
God arkitektur? - bt.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism