22 januar 2007

Jakter på unge formgivere

Turistvegprosjektet jakter på dyktige, unge arkitekter, landskapsarkitekter og designere som har lyst til å presentere seg.

Målet er å knytte til seg nye kreative kontakter som kan være nyttig i det videre arbeider med å utvikle Nasjonale turistveger.

- Vi ønsker å finne frem til 10–15 enkeltaktører eller grupper av tverrfaglige team til å utarbeide skisseprosjekt for en rekke tiltakspunkter langs fremtidige Nasjonale turistveger i årene 2007–2010 sier "jaktleder" Janne Walker Ørka fra Tursitvegprosjektet.

Den nasjonale satsingen på de 18 utvalgte vegstrekningene har et meget høyt ambisjonsnivå. Sammen og hver for seg skal de utvalgte strekningene bli et nasjonalt turistprodukt av høy internasjonal kvalitet.Målet er å tilby vegfarende turister de mest storslåtte naturopplevelsene fra bilvinduet og på spennende stoppesteder underveis.

Det er i utviklingen av slike nye og spennende stoppesteder vår jakt på unge formgivere kommer inn.

Påmelding leveres på e-post innen 09. februar 2007 til;
Statens vegvesen, Turistvegprosjektet
v/ Janne Walker Ørka
janne.orka@vegvesen.no

Konkurransegrunnlag og informasjon vedrørende presentasjon vil bli sendt ut den 19. februar 2007. Presentasjonene vil skje i tidsrommet mars–april 2007 og vil primært bli avholdt i Oslo, Trondheim, Tromsø og Stavanger eller Bergen.
Turistvegprosjektet

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism