10 februar 2007

Nytt stadsbibliotek i Stockholm

"Vi trodde på 500 förslag. När 6000 från 120 länder hade beställt tävlingshandlingarna anade vi att det kanske kunde bli uppåt 1000. Det blev 1170 förslag i arkitekttävlingen om nytt stadsbibliotek. Därför nominerades sex finalister istället för som tidigare sagts, fem. Det betyder också att vi har lagt till ytterligare pengar till prissumman", säger juryns ordförande Göran Långsved tidigare markdirektör i Stockholm, som lät täckelsen falla när de sex förslagen premiärvisades i Bangårdsposten i Stockholm, där alla bidrag har varit utställda för allmänheten sedan den 24 november förra året.

En enhällig jury har utsett följande sex förslag för vidare bearbetning i ett andra steg i tävlingen om det nya Stadsbiblioteket:

Blanket, 0329; Byggnaden är en konstruerad avslutning av Stockholmsåsen med en helt egen karaktär. Det är en slags urban hybrid mellan landskap och byggnad utan några kända förebilder. Ett stort terrasserat biblioteksrum skapas med speciella kvalitéer som ger både överblick och intimitet.

The Book Hill, 0823; Ett öppet, ljust och närvarande bibliotek som till delar kan hållas öppet dygnet runt. Odengatan och Observatorielunden binds ihop både ute och inne på ett helt nytt sätt med ett slingrande taklandskap och genvägar inne i biblioteket.

Cut, 0139; Ett projekt som tydliggör åsens höjd genom det skarpa snittet i vilket det nya biblioteket ligger. Asplundbyggnaden och annexen bevaras men sätts i ett helt nytt sammanhang som förstärker dess karaktärer.

Delphinium, 0003; En vacker park skapas av åsens ände. Odengatan förstärks med en låg öppen byggnad och ett högre hus överbrygger åsens höjd och fungerar både som bakgrund till det nuvarande biblioteket och som komposition med Läkarhuset. Projektets skira lätthet förstärker Asplundbyggnadens konkreta uttryck.

Dikthörnan, 1031; Kullen får fasader som exponeras både mot Odengatan och Sveavägen. Detta ger Asplundbyggnaden en vacker bakgrund samtidigt som parken får nya kvaliteter med gångvägar på en mellannivå.

Nosce te ipsum, 0424; Ett fyndigt och konceptuellt grepp med association till Asplunds egen arkitektur. Det är samtidigt respektfullt mot den existerande situationen med byggnader bakom annexen och i ett högre hus mot Läkarhuset.

"Det stora deltagandet måste betraktas som en fantastisk succé och visar på ett otroligt intresse. Inom staden känner vi både tacksamhet och respekt för det arbete som lagts ned på denna tävling. Det visar också vilken betydelse Asplund har i Sverige och i världen.

Redan innan byggnaden är uppförd har Stockholm markerat att vi står på den internationella arkitekturscenen.

Juryn har arbetat mycket omsorgsfullt och målmedvetet för att komma fram till de sex tävlingsbidrag som nu går vidare. I maj 2007 kommer de tävlande arkitekterna att få nya instruktioner för utveckling av respektive förslag", säger Göran Långsved.

"Nu kommer de sex bidragen som gått vidare i tävlingen att ställas ut på Stadsbiblioteket, Kulturhuset, Arkitekturmuseet1), Stadsmuseet1), Tekniska Nämndhuset samt på biblioteken i Farsta och Rinkeby", säger stadsbibliotekarie Inga Lundén. Som ledamot av juryn är hon noga med att påpeka att det nya biblioteket, precis som Asplunds ursprungliga byggnad, ska vara ett folkbibliotek och upplevas som öppet, välkomnande och tillgängligt. Byggnaden ska också vara en offentlig mötesplats med tydligt avläsbara funktioner.

De sex förslagen och juryns bedömning och rapport i sammandrag, juryns sammansättning samt ytterligare information finns på www.nyttstadsbibliotek.stockholm.se samt bilder på www.arkitekt.se/asplund

Press photos (ZIP, 11.4 MiB)
For press use only.
Jury's report (PDF, 2.0 MiB)
Full version of the jury's report with the results of stage 1.
Excerpt from the jury's report (PDF, 453 KiB)
Short version of the report.
Juryns rapport (in Swedish, PDF, 2.0 MiB)
Fullversion av juryns rapport med resultatet av steg 1.
Utdrag ur juryns rapport (in Swedish, PDF, 452 KiB)
Kortversion av rapporten.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism