30 april 2007

Nordisk Master i Arkitektonisk Kulturarv

Målet med Nordisk Master i Arkitektonisk Kulturarv er at skabe kompetencer, der kan bidrage til at finde fremtidssikrede løsninger på bevarings- og fornyelsesopgaver i den eksisterende bygningsmasse. Personlig udvikling og ledelse er vigtige elementer i udannelsen.

Uddannelsen retter sig mod færdiguddannede kandidater – arkitekter og andre faggrupper, der arbejder indenfor dette felt og har mindst fem års relevant erhvervserfaring.

Uddannelsen er en toårig uddannelse på halv tid. Programmet deles op i 4 semestre og er baseret på intensiv undervisning - en uge ad gangen i Danmark, Norge, Sverige og Finland, nationale studieture, gruppearbejde, e-learning og litteraturstudier.

Pris: 120.000 kr. incl. bøger og materialer. Hertil kommer udgifter til rejser og overnatning.

Se indholdsbeskrivelse af uddannelsen.

Tilmeldingsskema kan downloades her - på dansk

Ansøgningsfristen er 1.maj 2007. Uddannelsen starter den 1. september 2007.

Arkitektskolen Aarhus: NORDMAK

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism