15 mai 2007

Setter stopp for "jålehytter"

Nationen skrev for noen uker siden om en byggesøknad fra Ål i Hallingdal der avslaget ble begrunnet med den såkalte "estetikkparagrafen" i plan- og bygningsloven. I vedtaket skriver bygningsrådet blant annet følgende: «Oppstugu på ei stølsbu høyrer ikkje heime i Hallingdal. Standarden på bua må gjerne vera høg, men staffasjen utvendig blir ikkje tilrådd»

Hytta som utbyggeren ønsket å sette opp er av typen Storodde, en ferdighytte fra Moen design. Også i Hemsedal har hytter fra samme firma blitt nektet satt opp slik de er tenkt. Her er det byggesaksbehandlere som har sagt stopp.

Hytteforsker Bjørn Kaltenborn mener at dette er en naturlig reaksjon fra Ål kommune etter at antallet store, ornamenterte hytter har økt mer og mer de siste ti årene. Men hytta på Ål er ikke blant de verste han har sett.

- Flere hytter i Hafjell og på Beitostølen er mye verre den planlagte hytta på Ål. De siste årene har folk begynt å bygge "villere". Mange har ikke tradisjon for å bygge i god norsk byggeskikk. Man tar forskjellige elementer helt ut av sammenheng, for eksempel store utskjæringer i norrøn stil, sier Kaltenborn.

- Før var de fleste hytter på 50-100 kvadrat. Nå er hyttene tungt utrustede hus, og eierne vil gjerne at hyttene skal ligge høyt og synes godt i terrenget. Mange utplanerer og omformer landskapet rundt hytta, og da kommer de mindre heldige trekkene ved hyttene enda tydeligere fram, mener Kaltenborn.


Kaltenborn mener det mangler en samordning for hyttebygging i Norge, men i Stortingsmeldingen om rikets Miljøtilstand legger i alle fall miljøverndepartementet opp til noen felles retningslinjer som kommunene bør følge når det gjelder hyttebygging.

Lei av "jålehytter"

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism